Bu çalışma, “devlet koruması ve kurum bakımı altındaki” çocuk/gençlere yönelik hizmetler kapsamında yer alan, Koruyucu Aile Bakım Modeli'nin, temel kavramları ve araçlarını tartışarak, teorik ve uygulamaya yönelik, incelenmesini amaçlamaktadır. Bu...

Devamını Oku

Amaç; Bu çalışmanın amacı, koruyucu ailelerin, yanlarına yerleştirilen çocuk ya da çocuklarla ne gibi sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunlarla nasıl başa çıktıklarını ortaya koymaktır. Yöntem, Araştırmanın evrenini, Sivas’ta ikamet eden...

Devamını Oku