Sosyal Destek


Tüm gayretimiz ve çalışmalarımız, sağlıklı bir toplum ve güzel bir gelecek için. Her bir alanda olduğu kadar sosyal yardımlaşma anlamında da çocuklarımızı ve gençlerimizi destekliyoruz.  

İhtiyaç alanlarını doğru tespit edip, çalışmalarımızı ve kaynaklarımızı bu alanlara yönlendirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Neler yaptığımızı kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kurum bakımındaki çocuklarımız için gönüllü olarak eğitmenlik yapıyoruz.
  • Kurum bakımından ayrılarak oturulamayacak kadar eski, bakımsız, sağlıksız ve güvenli olmayan yerlerde yaşayan, temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşamayan, ekonomik özgürlüğü olmadığı için pek çok alanda desteklenmesi gereken çocuklarımıza ve gençlerimize aynî ve/veya nakdî olarak yardım ediyoruz. 
  • Eğitim (Sınav başvuruları, okul kayıtları, notlarının takibi vb.) memuriyet hakları ve iş müracaatları gibi konularda çocuklarımıza ve gençlerimize rehberlik ediyoruz. Uzmanlarla işbirliği yapıyoruz.
  • Hayata tutunmaları ve ötekileştirilmeden toplumda yer edinmeleri için etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmelerine aracı oluyoruz.