Kurum bakımındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için gönüllü çalışmalarda bulunmak isteyen ve "ben de varım," diyerek ailemize katılan herkes, öncelikle bu çocuklarımıza ve gençlerimize, "seni görüyorum" mesajını veriyor. Fark edilmenin, kabul görmenin ve desteklenmenin umutlandırdığı bu çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına sağlıklı dokunuşlarda bulunmak ve güzel bir gelecek için:


Yönder Olun

Kurumda yetişen çocukların üniversite düzeyine geldiklerinde bir rehbere ihtiyaçları oluyor. Çeşitli nedenlerle ailelerinin rehberliğinden yoksun kalan bu çocuklarımız, başka bir yol gösterici yetişkinle beraber hedeflerini netleştirebiliyor; sınav kaygısıyla daha kolay baş edebiliyor ve bir plan çerçevesinde hedeflerine ulaşmak için motive oluyor.

Yönderlik, deneyim ve yeteneklerinizi başkalarıyla (özellikle de bu fırsatı başka türlü yakalayamayacak biriyle) paylaşmanın en güçlü yolu. Aynı zamanda bir gence inandığınızın ve onun zaman ayırmaya değer bir insan olduğunu göstermenin de en etkili yöntemlerinden biri. Bu birliktelik, hem gençlerin güçlenmesini, hem de yönderlik yapan yetişkinlerin liderlik yetkinliklerinin artmasını sağlayarak herkesin hayatında kalıcı bir dönüşüm yaşanmasına sebep oluyor.

Derneğimizde "Yönder" olmak isterseniz lütfen iletisim@bizimcocuklargenclikakademisi.org.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.


Yönderlikten Beklenenler
  • Gençlerimizin hayatındaki zorluklarla baş etmesini sağlayacak ve potansiyelini artıracak bir dönüşümü desteklemek için zaman ayırmaya istekli olması;
  • İletişim becerisinin güçlü olması, ilham kaynağı olacağına dair özgüven taşıması;
  • Kendi doğrularını dayatmaktan kaçınması;
  • Yönderlik deneyimi konusunda istekli olması;
  • Güçlenen gençlerimizin toplumda olumlu bir etki yarattığını düşünmesi ve buna dair güçlü bir inancının olması.


Gönüllü Aile Olun

Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, her çocuğun biyolojik ailesiyle, bu uygun değil ise başka uygun bir aileyle yaşamak ya da devlet tarafından sunulan diğer çocuk koruma hizmetlerinden yararlanmak temel hakkıdır. 

Aile temelli bakım modellerinden biri olan "Koruyucu Ailelik" ise toplumun büyük kesimi tarafından bilinmemekte ve de kurum bakımındaki çocukların ancak dörtte biri koruyucu aile yanında yetişebilmektedir. Derneğimiz, koruyucu ailelikle ilgili farkındalık çalışmalarının yanı sıra koruyucu ailelerin desteklenmesine yönelik de çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

  • Kurum içinde yetişmek durumunda kalan her çocuğumuzun aile ortamında büyüme şansı kalmasa da "sevme ve sevilme" ihtiyacı var. Bu temel ihtiyaçtan dolayı devlet koruması altında kurum bakımında yetişmiş çocukların gelecek kaygılarını ve travmalarını gidermek amacıyla nitelikli gönüllülere (Nitelikli gönüllülükten kastımız hayat boyu gençlerimizin arkasında duracak, samimi, güvenilir, örnek bir yetişkinin olması.) olan ihtiyacımız göz ardı edilemez. 
  • Kurum bakımından çıkıp üniversiteye gittiği süreçte veya hayata atıldığında gençlerimizi destekleyecek, gerektiğinde onların sorunlarını da çözecek yetişkinlere ihtiyaçları var.
  • Gönüllülük esasıyla sağlıklı ve güzel bir gelecek için sosyal fayda sağlayarak hem geleceğe, geleceğimize umutla bakalım; hem de güven ve saygınlık kazanarak iyi birer yurttaş olalım.


Koruyucu Aile Olun

Kurum bakımının eksiklerini giderebilecek tek ortam, sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamıdır. Çocuğun koşulsuz sevilmeye, desteklenmeye ve güven duygusunu hissetmeye gereksinimi vardır. Hayatının her döneminde herkesin bir ebeveyne ihtiyacı olur. Hiç kimse bir aile ortamında büyüme şansından mahrum kalmasın, gelecekte yaşantısını sorunlar ile dolu bir dünyaya kurmasın diye siz de koruyucu aile olun, bir çocuğun elinden tutun ve elinizi bırakmayın. 


Dernekte Gönüllü Olun

Gönüllü faaliyetlerin, bireylere, Sivil Toplum Kurumlarına (STK) ve toplumun geneline olan faydaları özellikle günümüz koşullarında yadsınamaz. Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi olarak derneğimizin misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda gönüllülerimizle "bir" ve "biz" olmak istiyoruz.

Dernek gönüllüsü olmak için https://bcga.webeksper.com/gonullu-ol adresindeki formu doldurabilirsiniz.