Üsküdar Hasan Tan Çocuk Yuvası’nda başlayan gönüllük çalışmalarımız ile birlikte 2007 yılında derneğimizi kurduk.

Gayretimiz, 2007 yılından bu yana hayat yolculuklarına ve büyümelerine tanıklık ettiğimiz çocuklarımızın her zaman yanlarında olmak, onları desteklemek ve sorunları olduğunda çözmeye çabalamak yönünde.

Çocuklarımızla ilgili ihtiyaç alanlarını doğru tespit edip, çalışmalarımızı ve kaynaklarımızı bu alanlara yönlendiriyor ve gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Kimimiz gönüllü olarak yurtlarda eğitmenlik yapmaktayız, kimimiz ise yurttan ayrılmış olan çocuklarımız ve gençlerimizin hayata daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için çalışmalara gönüllü destek vermekteyiz.

 

Hedeflerimiz

  • Çocuk ve gençlerimizin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek. Toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, spor, sanat ve bilim aktiviteleri aracılığıyla disiplinli, başarılı ve geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
  • Çocuk ve gençlerimizin yetenek ve ilgi alanları ve sosyal yönlerini keşfederek potansiyellerini gerçekleştirmelerine fırsat tanımak.
  • Çocuk ve gençlerimizin hobi ve ilgi alanlarını geliştirmelerini sağlayarak suça sürüklenme, madde ve davranış bağımlısı olma riskini azaltmak/önlemek, ahlaki değerlerden yoksun bireyler olarak yetişme riskinden uzaklaştırmak.
  • Verilecek eğitimlerle bakım verenlerin bilinçlendirilmesi ve taraflar arasında olabilecek çatışma, psikolojik ve sosyal sorunların en aza indirilmesine; eğitim ve sosyalleşmeyle bakım verenler ve çocuklar arasında sevgi ve güven ortamlarının temin ve tesis edilmesine; geleceğe yatırım yapılarak, iyi eğitim almış, spor ahlakına sahip, kendi kendini geliştirebilen bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlamak.
  • Çocuk ve gençleri ileriye yönelik izleme sistematiğinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak ve problemleri öngörerek tedbir almak.
  • Medya ve toplumun gözünde "Devlet Korumasındaki Çocuk ve Gençlerin" olumsuz ve damgalayıcı söylemlerle etiketlenme ve ötekileştirilme problemlerinin giderilmesi; çocuk ve gençler arasında yaşanan bütünleşme ile olumlu söylemlere dönüşmesi; hedef kitlenin başarısı yönünde sağlanan imkânların zaman içinde toplumun gözünde olumlu bir gösterge oluşturması hedeflenmektedir.