Eğitim Desteği


Yuva gönüllüleri ve Koruyucu aileler tarafından kurulan bir dernek olarak kuruluş günümüzden bu yana edindiğimiz tecrübeler ve yenilikçi yaklaşımlar ışığında, ailelerinden birtakım nedenlerle ayrılmak ve kurum bakımında yetişmek zorunda kalmış çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek için rehberlik etmekteyiz.

Devlet korumasındaki çocuklar, kurum bakımında oldukları dönemlerde hiçbir maddi yetersizlik duymadan devlet tarafından tüm ihtiyaçları karşılanarak yetişmektedirler. İhtiyaçları olan en önemli şey "sevgi" dolu ellerde büyümeleridir. 

 Diğer yandan teknolojinin gelişmesiyle tüm çocuk ve gençler için dünyaya bakış ve algı değişmekte olup bu değişimden hareket ederek "Bizim Çocuklar ve Gençler"imizin de doğuştan kazanılmış haklar çerçevesinde diğer tüm yaşıtları gibi, her türlü yeniliği, kolaylığı ve teknolojiyi deneyimlemesi gerekmektedir. 

 Çocuk ve gençlerimizin en temel ihtiyaçlarından biri de eğitimde fırsat eşitliğidir. Bugün iyi yetiştirilen bireyin, yarın için topluma daha faydalı bir birey olarak hem sosyal, hem kültürel, hem de ekonomik anlamda yaşamı güzelleştirecektir. Bu yüzden bizler, her çocuğun bir aile içinde, teknoloji ve yeniliklere sahip bir eğitim almasını destekliyor; bu alanda yapılması gerekenler için öncülük ediyoruz. Eğitim konusunda destek olduğumuz alanları aşağıda sıraladık:

  • Devlet korumasında yetişmiş üniversite, lise ve özel eğitim alanlarında eğitim alan gençlerimize burs desteği sağlıyoruz.
  • Halihazırda kurum bakımında kalmaya devam eden ya da sosyal yardımlarla biyolojik ailesi yanına gönderilmiş açık öğretimden eğitimine devam edenlerin Açık Ortaokul ve Lise kayıtlarını takip ediyoruz.
  • DGS, YKS, ALES vb. sınavları için ders çalışmalarına destek olacak gönüllü eğitmenler ve dershanelerle işbirliği yapıyoruz.
  • Üniversite sınavına girecek gençlerimiz için ÖSYM sınav ödemeleri ve dönemlerinin takipleri ile , Yerleştirme tercihleri konusunda rehberlik ediyoruz.   
  • Korumanın kaldırılması sonrası memuriyet hakları, Memuriyet tercih işlemlerinde rehberlik yapılması, beklemede kaldıkları dönemde iş, barınma ve geçinme şartlarının iyileştirilmesi konularında desteklerde  bulunuyoruz.