Üye Ol

Derneğimizde emeği olan herkes, 2007 yılından bu yana herhangi bir çıkar ya da kazanç gözetmeksizin, şeffaf bir yönetim, samimi ve nitelikli bir gönüllülük esasıyla yarınlarımız için çalışmakta ve güzel bir gelecek için sahip olunan tüm imkânları kullanarak ilkeli bir çaba sarf etmektedir.

Tüm sivil toplum kurumlarında (STK) olduğu üzere bizim için de en önemli kaynak "insan kaynağıdır". Bugün tüm toplumlar ve STK'lar için sosyal fayda adına gönüllülük ve yurttaş katılımı kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan merkezli kalkınmanın ve güçlendirilmiş yurttaşların olumlu sosyal, ekonomik ve çevresel dönüşümü gerçekleştirmede sahip oldukları rolün önemi ve değeri ise göz ardı edilemez.

Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi ailesinin güçlenerek büyümesinde ve gelişmesinde de öznemiz anlamlı bir biçimde bize katkısı olacak insanlar... 

İnandığımız tüm değerlerle çıktığımız yolda, toplumun her kesimiyle bu kesimlerin kendi gelişimlerinin öznesi olduğu bir ortamda çalışmak çok kıymetli... Bu kıymetin farkına varmanızı ve ailemize katılarak korunma altında yetişen çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmanızı istiyoruz.

Derneğimize üye olmak için https://bcga.webeksper.com/uye-ol adresindeki formu doldurabilirsiniz.