Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/2/2009, No : 2009/14729 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/11/2001, No : 4721 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/3/2009, No : 27170 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 48 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tüzük, küçüklerin kendi ülkesi içerisinde veya ülkelerarası evlât edinilmesinde aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla;     a) Küçüklerin, evlât edinilmesinde, aracılık faaliyetinin yürütülmesine,     b) Küçüğün; yüksek yararının gözetilmesine, temel haklarının güvence altına alınmasına, kaçırılmasının, satılmasının veya ticaretinin önlenmesine, öncelikle kendi ülkesi içinde evlât edindirilmesine, ülkesinde evlât edinecek veya yanına yerleştirilecek kişi... Devamını Oku

Dernek Tüzüğümüz

           18.5.2013 tarihli Genel Kurulda yapılan   tüzük değişikliğinin işlenmiş şekli ile   Tüzüğün son hali   "BİZİM ÇOCUKLAR GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ” TÜZÜĞÜ  Derneğin Adı ve Merkezi Madde-1:Derneğin adı:"BİZİM ÇOCUKLAR GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.  Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe   Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı Madde-2:Derneğin Amacı: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ve bağlı teşkilatlarının bünyesindeki “çocuk yuvaları” ile “yetiştirme yurtları”, “çocuk evleri”, “sevgi evleri”, “gençlik evleri” ve diğer isimler altındaki yerlerde Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre bakım ve/veya koruma tedbiri altında bulunan çocuklar ve yetişkinler başta olmak... Devamını Oku